Velkommen

Velkommen til klinikkens hjemmeside.


Dette er en  delepraksis og her møder du:

Læge Lene Finderup, Læge Katja Hey, en sekretær og en sygeplejerske. 

Både sekretær og sygeplejerske er sundhedsfagligt uddannet, og vil tage sig af en bred vifte af opgaver, under lægelig supervision.

 

Klinikkens hovedfokus er: Mest til den med størst behov.  Dette kan kun opnåes hvis lægerne bruger deres tid rigtigt. Du vil derfor opleve at visse sygdomme undersøges og kontrolleres ved Sundhedspersonalet istedet for lægen.

- Rutine kontrol af blodtryk, diabetes, KOL, stofskifte, p-pillekontrol og osteoporose.

- Ukomplicerede tilstande som fx halsbetændelse, blærebetændelse, sår behandling, fjernelse af gips/tråde/agraffer mm.

 

Aftenkonsultation:  onsdage. Tiderne er forebeholdt jer der har svært ved at komme pga arbejde. De sene tider egner sig dårligt til børneundersøgelser da barnet ofte er alt for træt.

Handicapadgang:  Der er trinløs adgang fra gadeplan, elevator samt handicap venlige toiletforhold.
Barnevogne må gerne medbringes i klinikken.

I venteværelset skal der være rart at være for alle, og vi frabeder os derfor mobilsnak og anden højrystet opførsel.

Børn skal holdes under opsyn af forældrene. Sekretæren påtager sig ikke børnepasning under din konsultation. Du rydder naturligvis også op efter dig selv.

Vi elsker forskellighed. Alle er velkomne, uanset kultur, sprog, kønsidentitet og religiøse tilhørsforhold.

Tolk bestilles altid, hvis vi ikke med stor sikkerhed kan forstå dig. Det er meget vigtigt at vi forstår hinanden, så vi kan sikre dig den rigtige behandling. Du må gerne have en pårørende med som bisidder - men som udgangspunkt ikke som tolk. Lægen vil vurdere om du kan fritages for egenbetaling, og en attest fra lægen på dette er gratis her i klinikken.

Handicap-hund er velkommen - vi tilstræber at du får en ydertid  - så andre ikke generes af din firbende ven. Husk at sige det til sekretæren når du bestiller tid.

Vi har lukket for tilgang af nye patienter det meste af tiden.  Der er tilmeldt mellem 1550 og 1600 borgere til klinikken. Når antallet falder til  under 1550 åbner sygesikringen automatisk klinikken for tilgang, og der lukkes også automatisk ved 1600.   Lægen har ingen mulighed for at udstede sær-tilladelser. Du skal selv holde øje på sundhed.dk om der er åbent eller lukket.

Gruppe 2:  Hvis du er tilmeldt her som gruppe 1, og skifter til gruppe 2, er det helt Ok.  Men vi tager ikke imod nye patienter som vi ikke kender i forvejen, og som forinden er gruppe 2.

Klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel december 2018 uden anmærkninger.