Links

Diabetes/sukkersyge
www.diabetes.dk

Lungeforeningen, KOL
https://www.lunge.dk/kol

Læger formidler
https://www.laegerformidler.dk/​

Syge børn

https://www.regionh.dk/boernelaegernesboernetips/Sider/default.aspx
 
Hjerteforeningen
www.hjerteforeningen.dk
 
Kræftens bekæmpelse
www.cancer.dk
 
Depression
www.depnet.dk
 
Syge børn
www.sygeboern.dk
 
Fælles portal inden for sundhed
www.sundhed.dk
 
Serum instituttet
www.ssi.dk
 
Om klamydia
www.klamydia.dk
 
Lægemiddelstyrelsen
www.laegemiddelstyrelsen.dk
 
Netdoktor
www.netdoktor.dk
 
Medicin+ evt.bivirkninger
www.medicin.dk
 
Råd om rejse vacciner
www.vaccinationer.dk
 
Råd om sportsskader
www.sportnetdoc.dk
 
Tåstrup psykologerne v. psykolog Birgitte Hultberg
www.psykologerne.net
www.psykologeridanmark.dk
 
Dansk Cardiologisk selskab
https://www.cardio.dk

Dansk hypertentionsselskab
http://www.dahs.dk

Dansk Urologisk selskab
http://www.urologi.dk

Det danske råd for protatasygdomme
https://www.urologi.dk/udvalg/det-danske-raad-prostatasygdomme

Fødevarestyrelsens kosthjemmeside
https://altomkost.dk

Autismeforeningen
www.autismeforening.dk

ADHD
www.adhd.dk

Sjældne diagnoser
www.sjaeldnediagnoser.dk

Danske bandagister
www.danskebandagister.dk

 

Oversigt over sundhedsapp´s

https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/undersoegelse-for-en-sygdom/Vaerktoejer-og-huskelister-der-giver-overblik/Sider/Oversigt-over-sundhedsapps.aspx