MinSundhed og Min læge app.

MIN SUNDHED-APP, giver mulighed for at bruge den personlige del af Sundhed.dk på en nem og overskuelig måde til at finde notater fra sygehusene og blodprøvesvar.
 

"MIN SUNDHED" giver adgang til flere ting:

- Personlige oplysninger om blodprøvesvar og notater fra sygehuse. Alle oplysninger er dateret i kronologisk orden og er derfor nemme at 
  at finde frem til i forhold til, hvornår i patientens liv, det er foregået.

- Medicinkortet, som er personligt og giver patienten overblik over, hvilken medicin han/hun tager, og hvor mange udleveringer, der er tilbage
  på recepten. Derudover er der også mulighed for at anmode om receptfornyelse hos egen læge. Patienten kan bruge medicinkortet til at    
  holde styr på sin medicin i stedet for sedler, lapper osv.

- Generelle oplysninger om egen læge og adgang til egen læges website. Herudover kan patienten også under funktionen "Find behandler"
  finde en liste over alle de behandlere, vi henviser til i hverdagen, såsom fysioterapeuter, speciallæger osv. Man kan selv vælge, om appen
  skal vise en liste over behandlere, der ligger tæt på, hvor de befinder sig, eller en generel liste med alle behandlere i hele landet.

 

"MINSUNDHED" og "MIN LÆGE" supplerer hinanden.

"MinSundhed" er sammen med bl.a. "Min Læge" to apps, som patienten kan få stor glæde af og som kan lette hverdagen for personalet i  almen praksis. De 2 apps supplerer hinanden godt, men der er også overlap, fx. Medicinkortet.

- "MinLæge" er særlig god at bruge i kontakten med klinikken: videokonsultationer, e-mail-kontakter, aftaler i klinikken, blodprøvesvar,
   vaccinationer, henvisninger, medicinkortet mv.

- "MinSundhed" er god at bruge, når det gælder medicinkortet, til at finde en behandler og at at se oplysninger om blodprøver og 
   sygehusnotater.