PRISER PÅ ATTESTER mv

FORSIKRINGSATTEST

Forsikringsselskabet betaler langt de fleste af disse.

Ganske få er for patientens regning (oftest rejseforsikring).

Priser for forsikringsattester:

FP220   1800 kr. + moms

FP300   1200 kr. + moms

FP350   1700 kr. + moms

FP360   1700 kr. + moms

FP401   1000 kr. + moms

FP410   1400 kr. + moms

FP450   2500 kr. + moms

FP 420, 430, 440, 460, 470, 480, 490, 500 og 510         2100 kr. + moms

FP910 Rejseafbestillingsforsikring                                735 kr. incl. moms 

FP710 Sundhedsforsikring                                            872,50 kr. incl. moms

HIV antistof test                                                           900 kr. + moms

 

 

KOMMUNALE ATTESTER - ofte vedrørende sygdom og udbetaling af offentlige ydelser. 

Kommunen betaler altid disse.

 

PRIVATE ATTESTER - Frihåndsattester, Varighedsattest, Mulighedsattest, Highschool attester, Off-shore attester mv. 

Disse attester betales som udgangspunkt af dig, men udgiften kan ofte refunderes af dem, der skal bruge attesten (arbejdsgiver, rejseselskab mv.).

Priser incl. moms

 

Henvisning til sundhedsforsikring                                            500,- kr.

Kørekortsattest  1. gangserhvervelse                                       625,- kr.

Kørekortsattest med kronisk sygdom                                      830,- kr.

Kørekortsattest ved generhvervelse / fornyelse                       830,- kr.

Handicap skilt/ invalideskilt parkering  ansøgning                  500,- kr.

Diverse attester, pr. 15 minutter                                               625,- kr.

Sygemelding frihåndsattest (momsfri)                                     600,- kr.

Mulighedserklæring (momsfri)                                                 750,- kr.

Sygemelding studerende/eksamenssygeattest (momsfri)       300,- kr.               

Lægeattest ved lovligt frafald ved møde i retten                      750,- kr.

Medicinpas/pillepas ved rejse udenfor EU                               750,- kr.

Breve/diverse attester                                                              750,- kr.   

Ansøgning om  enkelttilskud  pr medgået tid, pr 15 min        500,- kr.

Fremtidsfuldmagt                                                                  2.500,- kr.       

Værgemålsattest                                                                   1.800,- kr.

Værgemålsattest ved besøg                                                  2.800,- kr.

Hastetillæg                                                                               500,- kr.

 

ALT DET ANDET:

Gruppe 2 konsultation, pr 15 minutter  (momsfri)                   500,- kr.

Konsultation turist   pr 15 min                                                 500,- kr.

Udeblivelsesgebyr                                                                   300,- kr.

                                                              

 

Du kan betale kontant eller med Mobilepay, og du får altid en kvittering.

Vi modtager desværre ikke Dankort/Visa/Mastercard